Moje

Kwalifikacje

Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie na budowach Warszawy – w tym nadzory inwestorskie dla Wspólnot Mieszkaniowych prowadzone od 2000 r, jak również nadzór inwestorski dla WSM Żoliborz Centralny reprezentując Spółdzielnię podczas wielu projektów renowacji kamienic

pic_2

pic_3

 • Uprawnienia Budowlane
  Uprawnienia Budowlane nr ST-885/87 wydane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Wydział Planowania Przestrzennego i Nadzoru Budowlanego w 1987 r.
 • Członek MOIIB
  Członkowstwo Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr MAZ/BO/0537/06  
 • Ubezpieczenie OC
  Posiadam aktualne ubezpieczenie tzw.OC zawodu
 • 1976 – 1981
  Wykonawstwo w kombinacie budowlanym
 • 1982 – 1993
  Wykonawstwo w przedsiębiorstwach polonijnych
 • 1994 – 2000
  Nadzory prywatne
 • 2000 – nadal
  Współpraca ze wspólnotami i spółdzielniami

 

Referencje

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz Centralny” z siedzibą przy ul. A.Próchnika 6 w Warszawie informuje, że Pan Wojciech Bargiel prowadzący działalność pod nazwą VOYTECH – Wojciech Bargiel pełnił na nasze zlecenie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji licznych remontów budynków mieszkalnych. W latach 2010-2016 WSM „Żoliborz
Barbara Hruszowiec, Prezes Zarządu WSM „Żoliborz Centralny”